BUGÜNKÜ MENSUPLARI

Hacı Ömer Bey ve kardeşi Şaban Bey’den çoğalan aile dokuz kuşak daha ilerlemiştir. Hacı Ömer Bey’in oğullarından, Defterdar Osman Seyfi Beyin kolu, Şabanbeyzadeler diye tanınır ve soyadları Çağlar’dır. Ünlü şair Behçet Kemal Çağlar, Osman Seyfi Bey’in torununun torunudur.

Ağabeyi Hacıpaşa İbrahim Efendi’nin oğlu Kaymakam Lütfullah Efendi tarafı, Hacıpaşazadeler diye bilinir ve soyadları Hacıpaşaoğlu’dur. Kayseri Milletvekillerinden Servet Hacıpaşaoğlu, Hacıpaşa İbrahim Efendi’nin torununun torunudur.

Kaymakam Lütfullah Efendinin kardeşi diğer Hacıpaşazade Emin Efendi tarafı ise Erol soyadını almıştır.

Şaban Beyin iki oğlundan Süleyman Ağa tarafında Tekel, Çatak ve Selvi soyadları vardır.

Diğer oğlu Mustafa Bey tarafında Özmen, Çetin ve Yiğit soyadları vardır.